Chrzest Święty to najpiękniejszy i najwspanialszy dar od Pana Boga dla człowieka. Nazywamy go darem,  łaską,  namaszczeniem,  oświeceniem,  ...

Popularne